Voor 0 tot 18 jaar

VOOR 0 TOT 18 JAAR

Bij Mondorijk zijn kinderen welkom vanaf 3 maanden tot 13 jaar. Deze locatie is gestart sinds 20 augustus 2018. Wij  bieden op dit moment een aanbod aan voor 0-3 jaar en voor 3-6 jaar en 6-12 jaar. Op termijn splitsen we deze groep in 6-9 jaar en 9-12 jaar. Binnen Mondomijn / Mondorijk zijn we ook aan het nadenken om op korte termijn een aanbod te ontwikkelen  tot 18 jaar. 

In 1 doorgaande lijn begeleiden we de kinderen vanuit 1 visie en 1 pedagogische aanpak. Kinderen van 1 jaar profiteren al van het aanbod van onze vakdocenten voor muziek en sport en spel. Ook bieden we bijvoorbeeld Engels vanaf 3 jaar. Alle kinderen worden begeleid door een team van leerkrachten, pedagogen en vakleerkrachten. Voor ieder kind maken we een programma op maat.

Bent u geinteresseerd en wilt u een keer een kijkje komen nemen bij Mondorijk? Neem dan contact op via info@mondorijk.nl. We nodigen u graag uit om vrijblijvend kennis te komen maken! U kunt bij Mondorijk ook terecht voor flexibele pakketten, ook vanaf 1 dagdeel is opvang van uw baby mogelijk.

Wil je meer weten, neem dan een kijkje op bijvoorbeeld:

Mondorijk tot 18 jaar

De afgelopen twee jaar hebben we op verzoek van heel veel kinderen en ouders van Mondomijn de mogelijkheid onderzocht om Mondomijn/Mondorijk een vervolg te geven tot 18 jaar! Een initiatief waar boven verwachting veel animo voor blijkt. Bijna dagelijks ontvangen we berichtjes of kinderen al kunnen worden ingeschreven. Zo ver is het helaas nog niet. We hebben de afgelopen twee jaar wel al veel concrete stappen gezet. Er is een onderwijskundig ontwerp gemaakt, we weten hoe Mondomijn/Mondorijk van 12 tot 18 jaar eruit gaat zien. We hebben in beeld welke professionals we daarvoor nodig hebben en we hebben inmiddels ook een grote groep belangstellenden hiervoor beschikbaar. We hebben uitgezocht welke regelgeving van belang is, hoe examenroutes lopen en hoe we schotten tussen primair en voortgezet onderwijs kunnen wegnemen. De komende periode moeten er nog een paar stappen genomen worden, we houden u daar graag van op de hoogte.

Ter inspiratie delen wij alvast met u het gemaakte visiedocument: