Sportcampus

Alle kinderen maken gebruik van de Sportcampus van Mondorijk. Hier is een vakdocent aanwezig die voor alle kinderen het aanbod verzorgt, passend bij de ontwikkeling van het kind. De Sportcampus is niet zoals bij Mondomijn inpandig. De kinderen maken hiervoor gebruik van de nabijgelegen sporthal.

Kinderen kunnen ook zelf doelen stellen in hun eigen Kindontwikkelplan. Deze kunnen ze doorspreken met de vakdocent en inplannen om uit te voeren in de Sportcampus.