ik+jij=wij

goede doelen

Bij Mondorijk vinden we het belangrijk het verschil te maken!
Met de kinderraad hebben we bedacht hoe we dat zouden kunnen doen.
De volgende ideeën hebben we inmiddels gerealiseerd:

* De ouderen uit de wijk worden uitgenodigd bij verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het Kerstontbijt
* Als we activiteiten hebben waarbij gekookt wordt, bijvoorbeeld kerst en het lentefeest, gaat overgebleven eten naar de daklozenopvang
* We halen geld op voor het goede doel
* We hebben een afval opgeruimd in de buurt, om alles schoon te houden