Kinderraad

Kinderraad

Wij vinden de mening van kinderen heel belangrijk! Over een heel aantal zaken mag jij bij Mondorijk meebeslissen. Bijvoorbeeld over de inrichting van het schoolplein, wat we gaan doen op de dag van het Kindfeest of bijvoorbeeld welke excursie we zouden kunnen maken, aansluitend bij een thema van Topontdekkers. In de kinderraad zitten kinderen uit Rijk 2, 3 en 4, vijf keer per jaar vergaderen ze samen met de directeur over hoe het gaat op Mondorijk. De kinderen uit de kinderraad vertegenwoordigen alle kinderen uit de Rijken en doen ook een terugkoppeling in de stamgroep. 

Door de verhuizing hebben we momenteel geen Kinderraad. Na de zomervakantie worden er uit elk Rijk vertegenwoordigers gekozen.