Kwaliteit en opbrengsten

Kwaliteit en opbrengsten

Mondomijn/Mondorijk wint de 3e plek bij de Onderwijsprijs Noord Brabant!

IMG-20161125-WA0000_resized-768x576.jpg

Mondorijk heeft het predicaat Excellente school!

Bij Mondorijk willen wij transparant en volgbaar zijn. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit die we bieden voor iedereen meetbaar is. Binnen Mondorijk wordt het onderwijs beoordeeld door de onderwijsinspectie en de kinderopvang door de GGD. De HKZ-certificering (keurmerk kinderopvang) vindt plaats door middel van audits.

Jaarlijkse doelen

Kwaliteit bewaken en monitoren heeft binnen Mondorijk in een cyclisch proces onze continue aandacht. In ons Mondorijkplan worden jaarlijks doelen opgesteld voor alle aspecten in de organisatie. Deze doelen vormen de rode draad voor alle medewerkers van Mondorijk.

Tevredenheid en resultaten in beeld

Mondorijk hecht veel waarde aan de mening van kinderen, ouders en medewerkers. Via tevredenheidonderzoek en klantreacties brengen wij in beeld hoe iedereen over Mondorijk denkt. Ook resultaten van kinderen worden in beeld gebracht. Deze resultaten worden meegenomen in de kindontwikkelplannen. Ook worden op Mondorijk niveau (trend)analyses gemaakt naar aanleiding van alle toetsresultaten. In groep 8 nemen kinderen deel aan de eindtoets.

Groei Iedere maand brengen wij de groei in beeld van Mondorijk. Twee keer per jaar brengen we de leerlingpopulatie in beeld: de kenmerken van onze kinderen. Op dit moment zijn alleen Rijk 1 en Rijk 2 open. Tussen januari en juli 2019 volgt Rijk 3. Op termijn zal ook Rijk 4 geopend worden.
 
Tevredenheid Op verschillende manieren brengen wij de tevredenheid in beeld. Ieder jaar vinden er tevredenheidsonderzoeken plaats voor ouders, kinderen en medewerkers. In 2015 hebben wij de tevredenheidsmeter geïntroduceerd bij ouders, die in een voortdurend proces feedback vraagt aan ouders van kinderen die gebruik maken van een continue pakket binnen Mondomijn/Mondorijk. In 2019 onderzoeken we of we deze verbetermeter ook passend kunnen inzetten voor ouders, die gebruik maken van een basispakket van Mondomijn/Mondorijk (alleen onderwijs).

verbetermeter-website.pngcijfer-website.png

Resultaat uit de verbetermeter, schaal 1 op 5
Resultaat tevredenheidsonderzoek juni 2016: algemene tevredenheid door ouders beoordeeld met een 8,8

Resultaten In onderstaand overzicht een beeld van de resultaten. Er is een score van 1 tot 5 gehanteerd, waar 1 het laagste is en 5 het hoogste resultaat. In deze tabel zijn alle kinderen meegenomen, ook de oudere kinderen die de onderwijsinspectie nog niet meetelt. Dit is omdat ze afkomstig zijn van een andere school en soms niet lang genoeg bij Mondomijn/Mondorijk zitten om al objectief resultaten te meten. In Domijn 4, de groep kinderen van 9 tot 12 jaar is 96% van de kinderen overgestapt van een andere school naar Mondomijn/Mondorijk. Voor heel Mondomijn/Mondorijk  betreft dit 69% van de kinderen.

tussentijdse-opbrengsten-website-1.png

*drie minuten toets is een toets voor technisch lezen en meet hoe snel een kind zonder fouten kan lezen * B of M betekent dat het een toets is die in het Begin of Midden van een jaar wordt afgenomen *de vakjes de gekleurd zijn, zijn de toetsen die de onderwijsinspectie meet * dit is een kopie overzicht vanuit ons integraal kwaliteitsinstrument
Resultaat eindtoets groep 8 mei 2016: score IEP 85 (5 punten boven de landelijke norm van 80)

Uitstroom Voortgezet onderwijs

voortgezetonderwijs-uitstroom.png

Critical friends Bij Mondorijk nodigen we met regelmaat critical friends uit. Professionals die vanuit een bepaald gebied ons feedback kunnen geven, kritische vragen stellen en met ons meekijken. Zo heeft bijvoorbeeld Jos Castelijns, lector Eigentijds Beoordelen ons als critical friend geholpen in het proces om passender te toetsen. Ook de onderwijsinspectie nodigen we ieder kwartaal zelf uit. We presenteren onze meest recente ontwikkelingen en vragen daar aan de inspectie kritisch over mee te denken. Ook de kinderraad heeft een belangrijke rol. Ontwikkelingen die een direct effect hebben op het leerproces van kinderen, worden altijd getoetst bij de kinderraad. Zij denken mee om het makkelijker, fijner en passender te maken. Ook vertellen zij wat ze lastig vinden, niet goed werkt en welke andere ideeën zij daarover hebben. Zo proberen we onze blinde vlekken zo klein mogelijk te houden!