Missie en visie

Missie en visie

Missie

Mondorijk is als het dorp waar jij als kind opgroeit. Mondorijk betekent: mijn plekje op de wereld. Ons dorp is als een minimaatschappij, met kinderen en volwassenen die samen leren, samen werken en samen leven. Wanneer je Mondorijk verlaat heb je een rugzak met ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de maatschappij in te nemen.

Visie

Mondorijk draagt vanuit visie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit bij aan de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit het beeld dat kinderen zich 24/7 ontwikkelen is ons aanbod breed en integraal en overstijgt het de doelen van onderwijs en kinderopvang. Wij werken intensief samen met partners vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’.
De professionals in ons Kindcentrum werken vanuit kracht, vanuit samenwerking en vanuit een gedeelde pedagogische visie. Op basis van intern en extern wetenschappelijk onderbouwd onderzoek ontwikkelt Mondorijk voortdurend, met de samenleving van nu en de toekomst in ons vizier