Onderwijs

Onderwijs op maat

De visie op onderwijs in vogelvlucht:

 • Leren vanuit de ontwikkelingslijnen en kerndoelen;
 • Samen stellen wij hoge doelen;
 • Leren vanuit het grote geheel naar het kleine deel, van concreet naar abstract;
 • Levensecht leren: eerst inzichten, dan vaardigheden en feitenkennis;
 • Keuzemogelijkheden in leerstof, leertijd, leerstijl en leertempo;
 • Veel ruimte om te bewegen, binnen en buiten;
 • Keuze van werkplek: ruimtes om stil en samen te werken, atelier, beweegruimtes, keuken, huiskamer enz.;
 • Twee keer per dag een gezamenlijke reflectiekring met de mentorgroep;
 • Een programma op maat: zichtbaar in een persoonlijke weekplanning;
 • Structuur door voorspelbaarheid: ritmes, routines, rituelen;
 • Veiligheid door duidelijke grondwaarden (hoe gaan wij met elkaar om);
 • Begeleiding samen door meerdere medewerkers met ieder een eigen expertise;
 • Voorbereid op de maatschappij van de toekomst, veel aandacht voor talentontwikkeling;
 • Samenwerking met ouders waarin het kind centraal staat
 • Werken vanuit met de best bewezen methodes vanuit de hele wereld
 • Keuzes komen voort uit wetenschappelijk en praktijk onderzoek, we onderzoeken voortdurend hoe leren fijner en beter kan


We hanteren de IEP doelen als uitgangspunt voor de vormgeving van ons onderwijs. Daarnaast hanteren we verschillende lesmethodes om de leerdoelen aan de kinderen aan te bieden. Deze staan vermeld in het Kindontwikkelplan van uw kind.

Dit zijn de thema's waar we we met trots Mondorijk breed aan werken bij Toptontdekkers:

School en Werk | Techniek en Wetenschap | Huis en Thuis | De Boerderij | Mens en Lichaam | Natuur en Seizoenen | Nederland en de Wereld | Voeding en Sport | Beestenbende | Vriendschap en Cultuur | Vakantie en Verkeer | Vroeger en Nu

Elk jaar passeren vier thema's de revue, dus elk thema komt één keer in de drie jaar aan bod. Dat betekent dat in elk Rijk ieder kind zijn of haar kennis weer uitbreidt.