Werken aan talent

Werken aan talent

Ieder kind heeft een stukje in de ontwikkeling waar soms extra ondersteuning nodig is. Ook heeft ieder kind een talent. Iets waar je in mag uitblinken en wat ieder kind uniek maakt. We vinden op Mondorijk beiden belangrijk, beiden verdienen extra aandacht en stimulans. Ieder kind krijgt het basisaanbod aangeboden. Maar heb jij een talent voor bijvoorbeeld muziek, dan kun je dit talent extra stimuleren door te oefenen op een piano, gitaar of drum. Op Mondorijk denken we mee om talent uit te laten blinken. Er is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen.

Op het gebied van zorg die buiten het basisaanbod of verlengde aanbod valt, kan middels hulp van Maud Wevers of een orthopedagoog bekeken worden hoe we extra ondersteuning kunnen bieden wanneer kinderen moeite hebben met bepaalde leerstof verwerving of sociale vaardigheden.

Ook kan middels de hulp van professionals uit onze Buitenkring, die ook aan ons Kindcentrum verbonden zijn, ondersteuning worden geboden in de vorm van logopedie, fysiotherapie of RT (remedial teaching).