Werken in rijken

Werken in rijken

Mondorijk heeft vier ‘Rijken’. Het begrip Rijk is afgeleid van Mondorijk. Ieder Rijk  bestaat uit een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakdocenten, een teambegeleider en natuurlijk kinderen. De Rijken 1 en 2 worden aangestuurd door Dave van Lieshout (Teambegeleider 0-6). De Rijken 3 en 4 worden op het moment dat ze opengaan ook aangestuurd door Dave van Lieshout (Teambegleider 6-12). Samen met Joke Tillemans, directeur van Mondorijk en de teambegeleiders van Mondomijn vormen zij het managementteam. De Rijken zijn ingericht voor de volgende leeftijdsgroepen:

Rijk 1: 0-3 jaar
Rijk 2: 3-6 jaar
Rijk 3: 6-9 jaar
Rijk 4: 9-12 jaar

Eigen mentor

Ieder kind bij Mondorijk heeft een eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. De begeleiding van de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers van een Rijk. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Zo krijgt uw kind bij Mondorijk muziekles van een vakdocent en leert het dus zingen van iemand die dat zelf ook heel goed kan.

Programma op maat

Bij Mondorijk volgt ieder kind een individueel programma op maat. Dat betekent niet dat er geen groepsmomenten zijn. Ieder kind behoort tot een stamgroep. In groepsverband vinden muzikale, creatieve en sportactiviteiten plaats. Maar er is ook ruimte om bijvoorbeeld een individuele instructie te krijgen voor rekenen of spelling. We kijken voor ieder kind wat het beste past. Twee keer per dag is er een reflectiekring waarin de stamgroep met elkaar de werkperiode evalueert. Wat ging goed? Waar is hulp nodig? Hoe ging de samenwerking?