Ouderinloop

Ouderinloop

Op Mondorijk is er de gelegenheid voor ouders van Rijk 2 om op vrijdagen 'in te lopen'. Tijdens de inloop kan een werkje samen met het kind gedaan worden in onze rijke hoeken en kan het kind de ouders laten zien waar hij of zij trots op is. De inloop is tussen 08:15u en 08:45u. In de kalender op de app kunt u de inloopmomenten voor Rijk 3/4 vinden. Deze vinden plaats op wisselende dagen zodat zoveel mogelijk ouders hier een keer gebruik van kunnen maken. Uw kind is tijdens de inloopmomenten jullie juf of meester. 

Bij het ophalen lopen de medewerkers mee naar buiten en is het altijd mogelijk om hen aan te spreken of even mee naar binnen te lopen. Op dat moment zijn de medewerkers beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een ander moment. Wij vragen u om ’s ochtends bij het brengen afscheid te nemen van uw kind bij de ingang. Zo worden de kinderen die tussen half 8 en half 9 starten, zo min mogelijk gestoord en bevorderen we de zelfstandigheid van de kinderen volgens de gedachte: 'Leer me het zelf te doen'.