Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

2017 verlofaanvraag Mondorijk voorwaarden

Flexibele vakantiedagen

Heeft u een pakket B (Basisonderwijs) bij Mondorijk?
U kunt als ouder twee dagen per schooljaar gebruik maken van flexibele vakantiedagen. U kunt deze dagen aanvragen door het verlofaanvraagformulier in te vullen via de app van Mondorijk. Deze dagen mogen niet aangesloten zijn aan de zomervakantie. Via het ouderportaal kunt u zien welke vakantiedagen door u zijn opgenomen.

Heeft U een pakket C (Continupakket) bij Mondorijk?
Per dag dat u het Continupakket afneemt kunt u twee extra vrije dagen flexibel inplannen. Neem u 3 dagen een continuepakket af, dan heeft u dus 2 standaard plus 2 x 3 extra vrije dagen flexibel in te plannen. U heeft dan in totaal 8 flexibele vrije dagen.
Wilt u als ouder meer weten over de flexibele vakantiedagen? Loop even binnen bij Marlies van der Velden.

Let op: Bij verlof opnemen dient het verlof 6 weken van te voren worden aangevraagd en dient het goedgekeurd te zijn door de locatieleider voor akkoord.