Interne opleiding

INTERNE OPLEIDING

Medewerkers maken het verschil! Wij vinden het belangrijk om een lerende organisatie te zijn. Dit betekent dat iedere medewerker bij Mondorijk scholing volgt intern en extern. Daarnaast nemen we deel aan wetenschappelijk onderzoek.

Coaching

Doordat wij met meerdere collega’s samenwerken in een Rijk, zijn teamteaching, collegiale coaching en modelling belangrijke facetten in de dagelijkse organisatie. Binnen Mondorijk maakt iedere medewerker deel uit van een coachingstraject. In teambijeenkomsten geven we inhoud aan onze visie en maken we de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Hoe willen wij vormgeven aan Mondorijk en wat vraagt dat van ons als medewerkers en bijvoorbeeld de inrichting van Mondorijk en keuzes voor leermiddelen is voortdurend onderwerp van gesprek.

MondoAcademy

Bij Mondorijk maken we, samen met Mondomijn, gebruik van de MondoAcademy die we hebben ingericht. In deze leerbijeenkomsten delen we kennis met elkaar! Nieuwe collega’s volgen in het eerste jaar alle academy’s die te maken hebben met de basis van het werken bij Mondorijk: van het opstellen van een Kindontwikkelplan, tot het inrichten van een krachtige leeromgeving. De MondoAcademy’s worden vaker ingericht na het afronden van onderzoek, zo delen we onder andere onze kennis over passend toetsen en gesprekken voeren met kinderen. Leren van en met elkaar doen we dus damen met collega's en externen die de MondoAcedemys verzorgen.

Expertteams

In een expertteam werk je als specialisten samen. Zo zijn er expertteams voor: Taal, Rekenen en Topontdekkers. De expertteams bekijken samen hoe de doelen binnen de Rijken aan bod komen en doorlopen in een doorgaande leerlijn. Ook richten ze gezamenlijk de ruimtes (levensecht) in en doen ze samen onderzoek.

Kennis delen

Zo veel mogelijk proberen we onze kennis en ervaring te delen, zodat we niet allemaal samen hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn… Meer info hierover vind je bij ‘professionals- bezoekarrangementen’ op de site van Mondomijn.