Wetenschappelijk Onderzoek

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Mondorijk baseert keuzes op wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan onderzoek in de praktijk. Mondorijk is bij verschillende onderzoeken betrokken geweest. Op dit moment werken wij met een aantal andere innovatieve scholen onderzoeksvragen uit rondom ‘Passend Toetsen’.

De vragen die wij onszelf stellen:

cirkel.png