Voor 0 tot 13 jaar

VOOR 0 TOT 13 JAAR

Bij Mondorijk zijn kinderen welkom vanaf 3 maanden tot 13 jaar. Het Kindcentrum is gestart sinds 20 augustus 2018. Wij  bieden op dit moment een aanbod aan voor 0-3 jaar, voor 3-6 jaar, 6-9 jaar en 9-13 jaar. Alle kinderen worden begeleid door een team van leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogen en vakleerkrachten. Voor ieder kind maken we een programma op maat.

Bent u geinteresseerd en wilt u een keer een kijkje komen nemen bij Mondorijk? Neem dan contact op via info@mondorijk.nl. We nodigen u graag uit om vrijblijvend kennis te komen maken! 

 Mondorijk tot 18 jaar

De afgelopen jaren hebben we op verzoek van heel veel kinderen en ouders van Mondomijn de mogelijkheid onderzocht om Mondomijn/Mondorijk een vervolg te geven tot 18 jaar! Een initiatief waar animo voor blijkt om de werkwijze voort te zetten met oudere kinderen. We hebben een onderwijskundig ontwerp gemaakt en we weten hoe Mondomijn/Mondorijk van 12 tot 18 jaar er zou kunnen uit gaan zien. We hebben uitgezocht welke regelgeving van belang is, hoe examenroutes lopen en hoe we schotten tussen primair en voortgezet onderwijs kunnen wegnemen. Ondanks het voorwerk van dit initiatief, zijn we nog niet tot realisatie gekomen. Wel hebben we gemerkt dat in samenwerking met de middelbare scholen in de omgeving de afgelopen periode al mooie leerrouts zijn ontstaan die gebruik maken van de kenmerken van Mondomijn/Mondorijk.